F-Liiga TV:n tietosuojakäytäntö

Voimaantulopäivä: 1. kesäkuuta 2021

SSBL Salibandy Oy, markkinointinimi F-Liiga ("F-Liiga"), tarjoaa F-Liiga TV -palvelua ("palvelu").

F-Liiga TV kunnioittaa ja suojelee verkkosivuillaan vierailevien henkilöiden, asiakkaidensa sekä sidosryhmätyössä toimivien henkilöiden yksityisyyttä. Tämä sivu kertoo sinulle käytännöistämme, jotka koskevat henkilötietojen keräämistä, käyttöä ja luovuttamista, kun käytät Palveluamme, ja valintoihin, jotka olet liittänyt näihin tietoihin.

Käyttämällä Palvelua hyväksyt tietojen keräämisen ja käytön tämän käytännön mukaisesti. Ellei tässä tietosuojakäytännössä ole määritelty toisin, tässä tietosuojakäytännössä käytetyillä termeillä on samat merkitykset kuin palveluehdoissamme.

Tiedonkeruu ja käyttö

Keräämme useita erityyppisiä tietoja eri tarkoituksiin tarjotaksemme ja parantaaksemme Palvelumme sinulle ja hallitaksemme Asiakkaan F-Liiga TV -tilin käyttöä. Käytämme henkilötietoja myös viestinnässä, asiakaspalvelussa ja palveluiden toimittamisessa. Henkilötietoja käytetään myös luvallisen markkinoinnin sekä mainonnan kohdentamiseen.

 

Henkilötietoja käsitellään keskitetysti SSBL Salibandy Oy:n toimistolla Helsingissä.

Kerättyjen tietojen tyypit

Henkilökohtaiset tiedot

Rekisteröityessäsi palveluun pyydämme sinua toimittamaan meille tiettyjä henkilökohtaisia ​​tietoja, joita voidaan käyttää yhteyden ottamiseen tai tunnistamiseen ("Henkilötiedot"). Henkilökohtaisesti tunnistettavissa oleviin tietoihin voi sisältyä muun muassa seuraavat:

• Sähköpostiosoite

• Etunimi ja sukunimi

• Puhelinnumero

• Osoite, osavaltio, maakunta, postinumero, kaupunki / lääni

• Keksit

• Käyttötiedot ja loki

 

Käyttötiedot

Kun käytät palvelua verkkoselaimella (https://www.fliigatv.com ) voimme kerätä tiettyjä tietoja automaattisesti, mukaan lukien muun muassa käyttämäsi mobiililaite, mobiililaitteesi yksilöllinen tunnus, mobiililaitteen IP-osoite, mobiilikäyttöjärjestelmäsi, käyttämäsi Internet-selaimen tyyppi, yksilölliset laitetunnisteet ja muut diagnostiikkatiedot ("Käyttötiedot").

Seuranta- ja evästetiedot

Käytämme evästeitä ja vastaavia seurantatekniikoita palvelumme toiminnan seuraamiseen ja tiettyjen tietojen säilyttämiseen.

Evästeet ovat tiedostoja, joissa on pieni määrä tietoja, jotka voivat sisältää nimettömän yksilöllisen tunnisteen. Evästeet lähetetään selaimeesi verkkosivustolta ja tallennetaan laitteellesi. Eväste voi sisältää tekstiä, numeroita, päivämääriä, paikkatietoja, ja muuta dataa mutta evästeisiin ei tallennu mitään henkilökohtaisia tietoja. Eväste ei myöskään ole sovellus, eikä sen avulla voi koneeseesi päästä viruksia tai muita haittaohjelmia.  Evästeistä ei ole koneellesi minkäänlaista haittaa.

 

Evästeiden avulla voidaan selvittää sivuston kävijämääriä, tallentaa sivustolla tehtyjä valintoja (esim. kieliasetukset), seurata kuinka sivustoa käytetään (ns. klikkauspolut) sekä kohdentaa ja hallita mainontaa (esim. ei näytetä samoja mainoksia useaan kertaan). Emme kuitenkaan seuraa yksittäisen kävijän tietoja, vaan tilastoimme kävijätietoja esim. käyttäytymisen ja maantieteellisen sijainnin perusteella.

 

Evästeiden avulla pyrimme parantamaan käyttökokemusta sivuillamme sekä tuomaan sivuille mainontaa joka käyttäjää kiinnostaa. Voit esimerkiksi nähdä muilla sivuilla vieraillessasi F-Liiga TV:n mainontaa. Tämä on mahdollista evästeiden avulla.

 

Voit kehottaa selainta kieltäytymään kaikista evästeistä tai ilmoittamaan, kun eväste lähetetään. Jos et hyväksy evästeitä, et kuitenkaan välttämättä pysty käyttämään joitain Palvelumme osia.

Esimerkkejä käyttämistä evästeistä:

Istuntoevästeet. Käytämme istuntoevästeitä palvelumme hoitamiseen.

Ensisijaiset evästeet. Käytämme etuevästeitä muistamaan asetuksesi ja erilaiset asetukset.

Turvaevästeet. Käytämme turvaevästeitä turvallisuustarkoituksiin.

 

Markkinointirekisteriseloste

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja

1. Rekisterinpitäjä

SSBL Salibandy Oy (Y-tunnus: 1522665-1)

Alakiventie 2, 00920 Helsinki

Sähköposti: asiakaspalvelu@salibandy.fi

2. Yhteystiedot henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

SSBL Salibandy Oy

Alakiventie 2, 00920 Helsinki

Sähköposti: asiakaspalvelu@salibandy.fi

3. Rekisterin nimi

F-Liiga TV:n tiedotus- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste ja tarkoitus

Henkilötietolain 8 §:n ja EU:n tietosuoja-asetuksen 2 luvun mukaiset yleiset edellytykset.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on viestiä Asahi-TV:n palvelusta ja uusista sisällöistä.

Tarvittavien henkilötietojen käsittely on välttämätön edellytys tarkoituksen toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on suostumus.F-Liiga TV käyttää kerättyjä tietoja eri tarkoituksiin:

 • tarjota ja ylläpitää palvelua
 • Ilmoittaa sinulle palvelumme muutoksista
 • Antaa sinun osallistua palvelumme interaktiivisiin ominaisuuksiin, kun päätät tehdä niin
 • tarjota asiakaspalvelua ja tukea
 • Tarjoamme analyyseja tai arvokasta tietoa palvelun parantamiseksi
 • Palvelun käytön seuraamiseksi
 • Tunnistaa, ehkäistä ja ratkaista teknisiä ongelmia
 • Käytä kaupallisiin tarkoituksiin, mukaan lukien (myynti) kolmannelle osapuolelle

 

5. Rekisterin tietosisältö

Markkinointirekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

 • Nimitiedot
 • Yhteystiedot (sähköposti)
 • Osoitelähde (mitä kautta osoite on tullut rekisteriin)
 • Yhteydenottojen historiatiedot
 • Muut asiakkaan antamat tiedot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Markkinointirekisterin henkilötietoja kerätään eri kanavien kautta yhteystietonsa F-Liiga TV:lle antaneista henkilöistä (esim. uutiskirjeen tilaus, kilpailun/ arvontakortin täyttäminen).

Välttämättömien tietojen antaminen on edellä mainituissa markkinoinnin vastaanottamisen edellytys.

7. Tietojen siirto

Tietosi, mukaan lukien Henkilötiedot, voidaan siirtää ja ylläpitää tietokoneille, jotka sijaitsevat osavaltiosi, maakuntasi, maasi tai muun valtion lainkäyttöalueen ulkopuolella, jos tietosuojalait voivat poiketa omasta alueestasi.

Suostumuksesi tähän tietosuojakäytäntöön ja sen jälkeen, kun lähetät tällaiset tiedot, edustaa suostumustasi kyseiseen siirtoon.

F-Liiga TV ryhtyy kaikkiin kohtuullisesti tarvittaviin toimiin varmistaakseen, että tietojasi käsitellään turvallisesti ja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti, eikä henkilötietojasi siirretä organisaatioon tai maahan, ellei käytössä ole riittäviä valvontatoimia, mukaan lukien turvallisuus tietojasi ja muita henkilökohtaisia ​​tietojasi.

8. Tietojen luovuttaminen

F-Liiga TV voi luovuttaa henkilötietosi vilpittömässä mielessä, kun tällainen toiminta on tarpeen:

• Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen

• Suojata ja puolustaa F-Liiga TV:n oikeuksia tai omaisuutta

• Estää tai tutkia Palveluun liittyviä mahdollisia väärinkäytöksiä

• Palvelun käyttäjien tai yleisön henkilökohtaisen turvallisuuden suojaamiseksi

• Suojautumista oikeudelliselta vastuulta

Rekisteröityjen henkilötietoja voidaan käsitellä myös F-LiigaTV:n markkinoinnin ja myynnin toteuttamiseen osallistuvilla yhteistyökumppaneilla (esim. postitusfirma) tai mahdollista asiakas- tai mielipidetutkimusta varten. F-Liiga TV:llä on asianmukaiset sopimukset tällaisten kolmansien tahojen kanssa henkilötietojen käsittelyä varten

9. Tietojen turvallisuus ja rekisterin suojauksen periaatteet

Markkinointirekisteriä ylläpidetään sähköisessä muodossa Icareus Suite -järjestelmässä sekä pieniltä osin verkkolevyllä Excel-tiedostoina. Järjestelmien tietokannat ja ohjelmistot ovat palveluntuottajan palvelimilla Internetissä, johon työasemilta on käyttäjä- ja salasanasuojauksin suojattu käyttöliittymä.

Rekisterin käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jonka järjestelmä pakottaa vaihtamaan määräajoin. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla lukitaan käyttäjätunnus.

Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisterinpitäjä on järjestänyt tiloihinsa kulunvalvonnan.

Tietojesi turvallisuus on meille tärkeää, mutta on muistettava, että mikään Internetin kautta lähetettävä menetelmä tai sähköinen tallennustapa ei ole 100% turvallista. Vaikka pyrimme käyttämään kaupallisesti hyväksyttäviä keinoja henkilötietojesi suojaamiseen, emme voi taata niiden absoluuttista turvallisuutta.

10. Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa F-Liiga TV:n rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti. Tarkastusoikeus toteutetaan viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.

Rekisteriin ei sisälly tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voida toteuttaa. Rekisteröity voi esittää tiedon korjaamista milloin tahansa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tietoja voidaan oikaista tai täydentää rekisterinpitäjän toimesta tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista ja vastustaa tietojen käsittelyä.

F-Liiga TV:n rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen, muuttaa niiden julkaisemista koskevaa suostumustaan sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Mikäli henkilö ei toivo Asahi-TV:ltä lainkaan postia tai yhteydenottoja, hän voi kieltää sen ottamalla kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.

F-Liiga TV poistaa tarpeettomat henkilötiedot rekisteristä rekisteröidyn pyynnöstä.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

11. Tietojen säilyttäminen

 

Tietoja säilytetään toistaiseksi, niin kauan kuin ne ovat tarpeellisia. Tarpeettomaksi muuttuneet tiedot ja tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, hävitetään tietoturvallisesti.

Palveluntarjoajat

Voimme palkata kolmannen osapuolen yrityksiä ja yksityishenkilöitä palvelumme helpottamiseksi ("Palveluntarjoajat"), palvelun tarjoamiseksi puolestamme, palveluun liittyvien palvelujen suorittamiseksi tai auttamiseksi meitä palvelumme käytön analysoinnissa.

Näillä kolmansilla osapuolilla on pääsy henkilötietoihisi vain näiden tehtävien suorittamiseksi puolestamme ja ne ovat velvollisia olemaan luovuttamatta tai käyttämättä niitä mihinkään muuhun käyttötarkoitukseen.

Analytiikka

Voimme käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia seuraamaan ja analysoimaan palvelumme käyttöä.

 • Google Analytics

Google Analytics on Googlen tarjoama verkkoanalyysipalvelu, joka seuraa ja raportoi verkkosivustojen liikennettä. Google käyttää kerättyjä tietoja seuraamaan ja seuraamaan palvelumme käyttöä. Nämä tiedot jaetaan muiden Google-palveluiden kanssa. Google voi käyttää kerättyjä tietoja kontekstualisoida ja mukauttaa oman mainosverkoston mainoksia.

Voit kieltäytyä tietyistä Google Analytics -ominaisuuksista mobiililaitteiden asetusten kautta, kuten laitteen mainosasetukset tai seuraamalla Googlen tietosuojakäytännössä annettuja ohjeita: https://policies.google.com/privacy?hl=fi

Lisätietoja Googlen tietosuojakäytännöistä on Googlen tietosuoja- ja käyttöehdot -sivulla: https://policies.google.com/privacy?hl=fi

Linkit muille sivustoille

Palvelumme voi sisältää linkkejä muille sivustoille, joita emme hallinnoi. Jos napsautat kolmannen osapuolen linkkiä, sinut ohjataan kyseisen kolmannen osapuolen sivustolle. Suosittelemme, että luet jokaisen vierailemasi sivuston tietosuojakäytännön.

Meillä ei ole valvontaa emmekä ota vastuuta minkään kolmannen osapuolen sivustojen tai palveluiden sisällöstä, tietosuojakäytännöistä tai käytännöistä.

Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

Voimme päivittää tietosuojakäytäntömme ajoittain. Ilmoitamme kaikista muutoksista julkaisemalla uuden tietosuojakäytännön tälle sivulle.

Ilmoitamme sinulle sähköpostitse ja / tai näkyvässä ilmoituksessa Palvelumme, ennen muutoksen voimaantuloa, ja päivitämme "voimaantulopäivän" tämän tietosuojakäytännön yläosassa.

Suosittelemme tarkistamaan tämän tietosuojakäytännön säännöllisesti muutosten varalta. Tämän tietosuojakäytännön muutokset ovat voimassa, kun ne julkaistaan ​​tälle sivulle.

Yhteydenotot

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä, ota meihin yhteyttä:

• sähköpostitse: asiakaspalvelu@salibandy.fi

• Käymällä tällä sivulla verkkosivustollamme: www.fliiga.com